Umísťování staveb

Umísťování staveb v souladu se stavební zákonem, v platném znění, lze pouze v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, tato dokumentace je k nahlédnutí zde