Informace z odboru

Blogy

Blogy

Nabytí účinnosti 6. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje, že dne 3. 11. 2022 nabyla účinnosti 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracováno úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po této aktualizaci.

Odkaz na Úplné znění po 1., 2., 7. a 6. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje