Kontrola poskytování ubytování osob s dočasnou ochranou

Krizový štáb Středočeského kraje (KŠK), v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a s článkem 6 Statutu KŠK, zřídil Odbornou pracovní skupinu KŠK pro posouzení plnění smluvních povinností provozovatele ubytování, a to v souladu s ustanovením § 6f zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

§ 6f Zvláštní pravidla pro zajišťování ubytování

(1) Hejtman koordinuje zajišťování kapacit pro ubytování na území kraje. Krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, úřad městského obvodu a úřad městské části je oprávněn provádět u provozovatele kontrolu dodržování povinností podle tohoto zákona a podmínek pro poskytování paušální náhrady podle § 6e.

Vedoucím odborné (kontrolní) skupiny byl jmenován Ing. Tomáš MAŘÍK, telefonní kontakt: +420 606 040 370