NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. dubna 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

V období výstrahy "NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ" na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Další doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

 • V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
 • Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
 • Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
 • Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st.C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 4/2015 ze dne 16. března 2015, kterým se vydává Požární poplachový plán Středočeského kraje

Požární poplachový plán Středočeského kraje obsahuje zásady součinnosti jednotek požární ochrany ve Středočeském kraji při zdolávání požárů, provádění záchranných a likvidačních prací a řešeni mimořádných událostí na celém území kraje, při poskytováni pomoci mezi kraji a do sousedního státu, úpravu povolávání jednotek, způsob vyhlašování stupňů požárního poplachu a dále upravuje činnost ohlašoven požárů a krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 6/2010 ze dne 4. ledna 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet lidí

Nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akci a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 5/2010 ze dne 4. ledna 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

Nařízení se týká budov zvláštního významu, které jsou pro účely požární ochrany považovány budovy, u kterých by případně vzniklý požár mohl znamenat:

 • ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami;
 • ohrožení základních funkcí orgánů statní správy;
 • nenahraditelné ztráty na kulturních památkách;
 • ohrožení jejich funkce, která je v danem regionu dostupnými prostředky nenahraditelná.

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 3/2010 ze dne 4. ledna 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Středočeského kraje

Nařízení stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů k hašení požárů na území Středočeského kraje. Nařízení se vztahuje na všechny obce, fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, kterým je podle právních předpisů stanovena povinnost obstarávat a udržovat v použitelném stavu vodní zdroje k hašení vzniklých požárem.

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 2/2010 ze dne 4. ledna 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Středočeského kraje jednotkami požární ochrany

Plošným pokrytím území Středočeského kraje jednotkami požární ochrany se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území Středočeského kraje pro zajištění garantované pomoci občanům na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných události jednotkami požární ochrany v souladu se zvláštními právními předpisy. 

Dokumenty