Odborné eventy z oblasti prevence kriminality a politiky v oblasti závislostí

Pozvánky na odborné akce, konference, přednášky, workshopy a další události z oblasti prevence kriminality a politiky v oblasti závislostí na jejichž realizaci se podílí Středočeský kraj. 

V roce 2024 plánujeme realizaci 3 odborných konferencí:

Konference „Návrat do společnosti: věda a umění resocializace“

 • termín: 17. 10. 2024
 • místo: VISK Praha, Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10 – Vršovice
 • pořádá: Středočeský kraj, Probační a mediační služba, Vzdělávací institut Středočeského kraje
 • přihlášení zde: https://visk.cz/akce/3U7:19-05-U71 nebo přes QR kód na pozvánce
 • anotace: Odborná konference, zaměřující se na nejnovější poznatky a osvědčené postupy v oblasti resocializace osob po výkonu trestu odnětí svobody. Resocializace je klíčovým procesem, který umožňuje bývalým vězňům návrat do společnosti a předchází jejich recidivě. Během konference budou představeny různé přístupy a metody, které se v praxi osvědčily jako účinné a inovativní. Konference je určena odborníkům z různých oblastí, včetně trestní justice, sociálních služeb a psychologie, kteří se podílejí na resocializačních procesech. Je také vhodná pro pracovníky neziskových organizací, státních institucí, akademické obce a všechny, kteří mají zájem o problematiku resocializace a prevenci recidivy

Konference „Kyberbezpečnost – vzdělávání, prevence a osvěta“

 • termín: 19. 11. 2024
 • místo: VISK Praha, Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10 – Vršovice
 • pořádá: Středočeský kraj, Kraje pro bezpečný internet, Vzdělávací institut Středočeského kraje
 • anotace: Konference propojí odborníky, kteří se věnují problematice kyberbezpečnosti, především vzdělávání, prevenci a osvětě v této oblasti. Dalšími tématy, která na konferenci zazní, jsou umělá inteligence a rizika s ní spojená, digitální well-being a v neposlední řadě také mediální gramotnost a vzdělávání.

XV. Adiktologická konference – „Cena za závislost“

 • termín: 20. 11. – 21. 11. 2024
 • místo: GASK Kutná Hora
 • pořádá: Středočeský kraj, Magdaléna, o.p.s., Vzdělávací institut Středočeského kraje
 • přihlášení zde: https://visk.cz/akce/3U7:19-03-U71 nebo přes QR kód na pozvánce
 • anotace: Má to cenu? Jaká je cena prevence, harm reduction a léčby pro jedince nebo společnost? Jakou mají závislosti cenu jako příjem do „státní kasy“ aneb “cena” z legální závislosti (hazard, alkohol, tabák)? Stojí to neziskovkám za tu nejistotu aneb nejen vzdělávání alias klinický adiktolog? Cena substituce aneb její nedostupnost v České Republice? .. a další pohledy na “cenu” za závislost .. zdravotní, ekonomické, sociální, filozofické, terapeutické ..

Pozvánky ke stažení