Mezi časté dotazy veřejnosti v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace patří otázky směřující především k ochraně obyvatelstva. Je proto žádoucí v této části „Rady a zásady chování obyvatelstva" poskytnout dostatečné informace o charakteru možného ohrožení a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události nebo krizové situace. Více informací lze čerpat z webových stránek „Záchranný kruh".

Obdobně další příručky, letáky, publikace, pomůcky a ostatní dokumenty, uložené na webových stránkách Ministerstva vnitra Generálního ředitelství HZS ČR, jsou určeny odborné i laické veřejnosti, se zaměřením jak reagovat při oznamování mimořádné události, jak se připravit pro případ evakuace z ohrožených míst, apod. Pro lepší orientaci a dostupnost jsou tyto příručky a pomůcky MV-GŘ HZS také uloženy na jejich webových stránkách.