Odbor finanční vykonává samostatnou i přenesenou působnost a člení se na tato oddělení: