Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje 2025-2029

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje na roky 2025 až 2029 byl projednán Radou Středočeského kraje a doporučen Zastupitelstvu Středočeského kraje ke schválení usnesením č. 022-40/2023/RK ze dne 9. 11. 2023.

Dokumenty

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje 2022-2026

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje je sestaven na roky 2022 až 2026, zahrnuje všechny předpokládané zdroje a výdaje Středočeského kraje a nepočítá s žádnou razantní změnou ve struktuře příjmů a výdajů kraje.

Dokumenty

Dokumenty