Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje 2025-2029

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje na roky 2025-2029 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 015-29/2023/ZK dne 27. 11. 2023. Je sestaven na roky 2025 až 2029, zahrnuje všechny předpokládané zdroje a výdaje Středočeského kraje a nepočítá s žádnou razantní změnou ve struktuře příjmů a výdajů kraje.

Dokumenty

Dokumenty