Rozpočet kraje je sestavován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků.
Rozpočet kraje je schvalován Zastupitelstvem kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Schválený rozpočet Středočeského kraje na rok 2024

Rozpočet Středočeského kraje na rok 2024 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 014-29/2023/ZK ze dne 27. 11. 2023.

Dokumenty

Schválený rozpočet Středočeského kraje na rok 2023

Rozpočet Středočeského kraje na rok 2023 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 011-20/2022/ZK ze dne 28. 11. 2022.

Dokumenty

Schválené rozpočty Středočeského kraje v letech 2001-2023, časová řada

Dokumenty