Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se neprodleně po schválení rozpočtu územního samosprávného celku provádí jeho rozpis. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpočet územního samosprávného celku může být po jeho schválení změněn rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové posloupnosti.

Přehled schválených rozpočtových opatření

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty