Seznam příspěvkových organizací Středočeského kraje:  Kontakty na příspěvkové organizace - Liferay (www.stredoceskykraj.cz)

Aktuální přehled počtu příspěvkových organizací Středočeského kraje

Počet příspěvkových organizací zřízených Středočeským krajem
v letech 2017 - 2023
oblast / rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
kultura a památková péče 19 19 19 19 19 19 19
cestovní ruch 0 1 1 1 1 1 1
zdravotnictví 5 5 5 5 5 5 5
z toho:
 záchranná služba
1 1 1 1 1 1 1
nemocnice 0 0 0 0 0 0 0
ostatní zařízení 4 4 4 4 4 4 4
doprava 1 1 1 1 1 1 1
veřejná
mobilita
1 1 1 1 1 1 1
školství 186 185 184 184 181 176 174
sociální
služby
59 59 59 59 59 59 59
řízení dotačních projektů 0 1 1 1 1 1 1
majetek 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 271 272 271 271 268 263 261

Historie vzniku a přechodu majetku, práv a závazků příspěvkových organizací Středočeského kraje

Dokumenty ke stažení