• Vede účetnictví kraje.
  • Zpracovává finanční, účetní a související výkazy kraje.
  • Zajištuje pokladní služby.
  • Zajištuje platební styk.
  • Sestavuje Závěrečný účet Středočeského kraje.
  • Řídí a kontroluje zpracování finančních a účetních výkazů obcí, DSO Středočeského kraje ve Státní pokladně.
  • Provádí konzultační a metodickou pomoc obcím v oblasti výkaznictví a účetnictví.
  • Zasílá souhrnný dotační vztah Státního rozpočtu k rozpočtům obcí Středočeského kraje.
  • Zasílá dotace poskytované ministerstvem financí obcím Středočeského kraje.