V rámci maximální otevřenosti a transparentnosti směrem k široké veřejnosti nabízí Středočeský kraj prostřednictvím nástroje CityVizor - Rozklikávací rozpočet sadu pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu včetně jeho čerpání až do úrovně jednotlivých faktur. Dále Středočeský kraj nabízí rozklikávací rozpočet prostřednictvím aplikace Interaktivní úřad – Rozklikávací rozpočet od společnosti Gordic.

CityVizor - Rozklikávací rozpočet Středočeského kraje naleznete zde.

Gordic - Rozklikávací rozpočet Středočeského kraje naleznete zde.

Dále Středočeský kraj prostřednictvím nástroje MONITOR Ministerstva financí zpřístupňuje své hospodaření pomocí internetu, a to ve formě tzv. Rozklikávacího rozpočtu.

Přehled měsíčních výkazů čerpání rozpočtu Středočeského kraje v podobě FIN naleznete zde.

Zveřejňování hospodaření kraje touto formou není požadováno platnou legislativou.