V rámci maximální otevřenosti a transparentnosti směrem k široké veřejnosti nabízí Středočeský kraj prostřednictvím nástroje CityVizor - Rozklikávací rozpočet sadu pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu včetně jeho čerpání až do úrovně jednotlivých faktur. 

CityVizor- Rozklikávací rozpočet Středočeského kraje naleznete zde..

Dále Středočeský kraj prostřednictvím nástroje MONITOR Ministerstva financí zpřístupňuje své hospodaření pomocí internetu a to ve formě tzv. Rozklikávacího rozpočtu.

Přehled měsíčních výkazů čerpání rozpočtu Středočeského kraje v podobě FIN naleznete zde.

Zveřejňování hospodaření kraje touto formou není požadováno platnou legislativou.