Schválené výhledy rozpočtu příspěvkových organizací Středočeského kraje jsou zveřejněny na Portálu příspěvkových organizací, který naleznete na tomto odkazu: https://portalpo.kr-stredocesky.cz/.Schválené dokumenty naleznete v dolní části úvodní obrazovky, v rejstříku všech příspěvkových organizací. Po otevření odkazu konkrétní organizace se opět v dolní části obrazovky objeví záložka „Dokumenty" a v ní pod tlačítkem „Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2027" naleznete příslušný excelový soubor.

Dokumenty

Dokumenty