Mapa území

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice - Mladá

Zpět Podepsáno memorandum o spolupráci s obcemi a městy na využití bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá

Od odsunu Střední skupiny sovětských vojsk z části Milovic i celého vojenského prostoru Milovice – Mladá uplynuly tři dekády. Stopy po pobytu armády jsou však dodnes zřetelné. A to i přesto, že v posledních letech lokalita prochází výraznou pozitivní přeměnou, velká část území na regeneraci teprve čeká. Včera, 20. září 2022, v odpoledních hodinách bylo na městském úřadu v Milovicích podepsáno memorandum, které definuje základní směry dalšího rozvoje tohoto území. Dokument stanovuje i zásady a principy, které budou při jeho rozvoji uplatňovány.

Pozemky Středočeského kraje v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice – Mladá představují jedinečnou a strategickou rozvojovou plochu nejen v rámci kraje, ale i v rámci České republiky. Základním východiskem při přípravě memoranda byl udržitelný rozvoj prostoru. „Mezi základní pilíře rozvoje daného území patří především věda, výzkum, inovace, znalostní ekonomika, vědeckotechnický park, ochrana přírody a krajiny a udržitelný cestovní ruch. Mezi nepřípustné využití memorandum naopak uvádí zejména logistické areály, montovny, ubytovny, spalovny, eloxovny, stavby stejného či podobného charakteru a velké mezinárodní letiště,“ konstatuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Poté, co odsud odešla největší posádka sovětské armády umístěná na našem území, se sice uzavřela jedna výrazná kapitola dějin, ale kraj a další subjekty získaly naprosto zdevastovaný prostor. Některá místa byla zasažena, mj. ekologickými a velkými stavebními zátěžemi.

Dokument, který je uzavírán mezi Středočeským krajem a okolními městy a obcemi, za kraj podepsal Jiří Snížek.  „Jsem rád, že se nám podařilo najít s obcemi a městy dohodu na dalším rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru. Snahou Středočeského kraje bylo v rámci možností zohlednit v návrhu všechny podané připomínky a současně připravit memorandum tak, aby v maximální možné míře přispívalo k naplnění dílčích i hlavní strategie kraje – platné Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje,“ konstatuje.

V rámci rozvoje daného území budou respektovány principy přiměřenosti a udržitelnosti. „Počítá se mj. i se zachováním přírodně, historicky i jinak cenných lokalit. Některé části prostoru a pozůstatky po vojenském využití mohou být i atraktivním turistickým cílem,“ uvedl Jiří Snížek. 

Memorandum Středočeský kraj společně připravil a podepsal se zástupci měst a obcí, do jejichž správních území nemovitosti v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice – Mladá spadají. Jde tedy nejen o Milovice, ale i Lysou nad Labem, Benátky nad Jizerou, Jiřice, Lipník, Straky, Všejany a Zbožíčko.