Informace z odboru

Blogy

Blogy

Oznámení veřejného projednání návrhu 16. AZÚR SK

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU 16. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanoveními § 39 odst. 1 vět druhé a třetí a § 42b odst. 2 stavebního zákona (zkrácený postup) a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, že byl zpracován návrh 16. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „16. AZÚR SK“) pro veřejné projednání, kterým dochází k vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu pozemní komunikace, včetně staveb souvisejících tzv. „Velké Přílepy, obchvat, část 2".

Veřejné projednání

se bude konat ve středu dne 10. 4. 2024 od 9:00 hodin

v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v zasedací místnosti (1. patro, číslo dveří 1088)

Zároveň informujeme, že veřejné projednání bude provedeno i formou vzdáleného přístupu – MS TEAMS.

Více informací naleznete  ZDE