Středočeské dožínky

Středočeské dožínky

  • Autor: Středočeský kraj
  • Rok vydání: 2012 až dosud
  • Vydavatel: Středočeský kraj
  • Popis: sešitová měkká vazba, 148 × 210 mm, 12 stran

Středočeské dožínky se konají od roku 2004 vždy v říjnu při výstavách Zemědělec a Náš chov na výstavišti v Lysé nad Labem. Slavnostní ráz celé akce zajišťuje Středočeský kraj za vydatné pomoci Výstaviště Lysá nad Labem. Zemědělci, představitelé Středočeského kraje a významní hosté se sejdou na náměstí před radnicí, odkud se společně přesunou dožínkovým průvodem, vedeným mažoretkami za doprovodu dechové hudby, na výstaviště v Lysé nad Labem. 

Vedle zábavného doprovodného programu je hlavním bodem dožínek slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších zemědělských hospodářů Středočeského kraje, vyhlášení a ocenění výherců soutěže Středočeský šupináč a vyhlášení soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje.

Program Středočeských dožínek a přehled oceněných zemědělských hospodářů Středočeského kraje jsou od roku 2012 vydávány v brožuře Středočeské dožínky.

„1. Zemědělská a.s. Chorušice, okr. Mělník

Zemědělský podnik hospodaří na 1550 ha v okrese Mělník. Průměrný výnos pšenice je 9 t/ha, řepky 4.3 t/ha. Kromě rostlinné výroby, výroby tepelně opracovaných krmiv s vlastní chráněnou značkou SUPRACHOR® a dále výroby potravinářských olejů lisovaných za studena, se intenzivně zabývá chovem skotu.

Dominantním plemenem je holštýnský skot, ale chovají i 30 ks plemene jersey a 10 ks plemene brown swiss. Velmi dobrou roční užitkovost (uzávěrky u holštýnek 11 200 litrů) doplňuje společnost vynikajícími úspěchy ve výstavnictví. V roce 2019 se společnost účastnila Evropského šampionátu v belgickém Libramontu. Kráva Chorušic Lucille 7 se stala nejlepší krávou na druhé laktaci a rezervní šampionkou Národní výstavy v Brně. Tradiční Kralovickou výstavu vyhrála Chorušic Akashi 3.

V podniku intenzivně využívají moderní biotechnologické metody, především embryotransfery a inseminace pomocí sexovaných dávek.“

Středočeské dožínky 2019, str. 5

Dokumenty