Přehled oceněných potravinářských výrobků Středočeského kraje

Přehled oceněných potravinářských výrobků Středočeského kraje

 • Autor: Středočeský kraj
 • Rok vydání: 2013 až dosud
 • Vydavatel: Středočeský kraj
 • Popis: sešitová měkká vazba, 148 × 210 mm, 16–20 stran

Přehled oceněných potravinářských výrobků Středočeského kraje slouží k prezentaci a propagaci potravinářských výrobců a výrobků oceněných od ročníku 2012 v soutěži Potravinářský výrobek Středočeského kraje.

Tato již tradiční soutěž organizovaná Středočeským krajem od roku 2007 je zaměřena na podporu propagace malých a středních potravinářských výrobců v regionu. Kvalifikované vyhodnocení potravinářských výrobků přihlášených do soutěže provádí hodnotitelská komise, jejíž členové jsou oprávněni provádět smyslové hodnocení potravinářských výrobků.

Do roku 2022 bylo celkem 7 kategorií:

 • I. Mlýnské a pekárenské výrobky
 • II. Mléko a mléčné výrobky
 • III. Lahůdky a cukrářské výrobky
 • IV. Alkoholické nápoje a víno (kromě piva)
 • V. Masné výrobky
 • VI. Med a výrobky ze včelího medu
 • VII. Ostatní potravinářské výrobky a pivo

Od roku 2023 je možné přihlašovat výrobky do 9 kategorií:

 • I. Mlýnské a pekárenské výrobky, včetně cukrářských 
 • II. Mléko, mléčné výrobky
 • III. Alkoholické a nealkoholické nápoje
 • IV. Masné výrobky
 • V. Med a výrobky ze včelího medu
 • VI. Veganské výrobky
 • VII. Bezlepkové nebo bezlaktózové potraviny
 • VIII. Biopotraviny
 • IX. Ostatní potravinářské výrobky

Vyhlášení soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje probíhá tradičně na Středočeských dožínkách, vyhlášení výsledků bývá součástí jarní výstavy Zemědělec na výstavišti v Lysé nad Labem. Nejlepší v každé kategorii získají certifikát Potravinářský výrobek Středočeského kraje, který opravňuje výrobce po dobu dvou let užívat na výrobku ochrannou známku s logem soutěže. Kromě toho se mohou bezplatně prezentovat ve stánku Středočeského kraje na jarní i podzimní výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem.

„Firma Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o. v Davli navazuje na více než stoletou rodinnou tradici výroby uzenin. Ta začala ještě před rokem 1900, kdy se hostinskému Antonínu Dolejšímu z Pikovic narodil syn Jaroslav. Ten se na přelomu století přestěhoval do Davle a v domě na náměstí vybudoval řeznicko-uzenářskou dílnu a prodejnu. Do řemesla zasvětil svého syna Františka (*1919), který také posléze živnost převzal. Po celou dobu 2. světové války živnost udržel. V 50. letech minulého století mu byla výrobna státem zabavena a prodejna přešla pod státní družstvo JEDNOTA. Jeho syn František Dolejší (*1943) se držel rodinné tradice. Po řemeslném zvládnutí oboru vystudoval při zaměstnání VŠV v Brně, katedru hygieny potravin, a stal se uznávaným odborníkem v potravinářství.

Ke znovuotevření výrobny a prodejny došlo v roce 1991, kdy řemeslo převzal další František Dolejší (*1966). V té době on sám dokončoval studium na VŠV, rovněž na katedře hygieny potravin. Spolu s rodinnými příslušníky a zapálenými spolupracovníky se mu podařilo navázat na tradici a postupně vybudovat prosperující firmu. K další změně došlo v roce 2003, kdy se ze stávající společnosti stala spol. s r. o. Výrobna se přestěhovala do moderního provozu evropských parametrů, kde se dnes vyrábějí uzeniny v širokém sortimentu a vysoké kvalitě. Prodejna zůstala v domě na náměstí č. 97. Firma svými výrobky zásobuje prodejny v Praze a okolí.“

Přehled oceněných potravinářských výrobků Středočeského kraje za rok 2015, str. 5

Dokumenty