Externí odkazy

Kontakty

Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Krajem Joachima Barranda. Cesta do pravěku země české

Krajem Joachima Barranda. Cesta do pravěku země české

  • Autoři: V. Cílek, Z. Sůvová, J. Turek a kol.
  • Ilustrace: D. Lizoňová, A. Hanák
  • Rok vydání: 2020
  • Nakladatelství: Dokořán s.r.o.
  • Popis: vázaná bez přebalu, 297 × 210 mm, 336 stran, 250 barevných ilustrací a fotografií
  • ISBN: 978-80-7363-991-4
  • EAN: 9788073639914
  • E-shop: https://www.dokoran.cz/?p=book&id=1172

Kniha Krajem Joachima Barranda s podtitulem Cesta do pravěku země české rozšiřuje edici dříve vydaných středočeských titulů Jejím hlavním tématem je geologická historie Barrandienu, tj. oblasti zhruba mezi Kutnou Horou, Prahou a Plzní, probraná od svrchního proterozoika až po současnost. Cílem publikace bylo podat čtivou formou základní rysy geologického vývoje širší oblasti středních Čech a podpořit návrh geoparku Barrandien pod patronací UNESCO. Důraz byl kladen i na historii a kulturu dané oblasti.

Při pohledu na oblast Barrandienu jsme překvapeni desítkami přírodních pravěkých i historických lokalit, které zaznamenávají mezníky biologického i civilizačního vývoje. Tato kniha je především zamyšlením nad vývojem života a později i lidské kultury. Zajímá se o historii kyslíku, vznik lesa, ale i období změn, vymírání a regenerací. To vše sleduje na konkrétních přírodních a archeologických lokalitách i nálezech – například nejstarších rostlin u Svatého Jana pod Skalou či první sladkovodní či smíšené fauny v Jincích.

Podobně jako jsou lidské dějiny klíčem k porozumění současného vývoje společnosti, tak i historie země a života umožňuje pochopit současnou proměnu životního prostředí. Cesta do pravěku země české je zároveň zamyšlením nad tím, odkud přicházíme a kam směřujeme.

„Nemáme zde v úmyslu vršit lokality, které budou popsány v dalším textu, ale uvědomme si, kolik hodnot ‚nad rámec geologie‘ v sobě tento region skrývá. Patří mezi ně i šest středověkých katedrálních staveb, renesanční zámečky a paláce, barokní poutní místa i památky industriální éry. Pochází odtud i mnoho českých světců a na daném území se odehrála většina ‚starých pověstí českých‘. Vznikala zde nejenom geologie jako věda, ale také česká národní identita. Síla tohoto regionu je v kombinaci přírodních a kulturních památek a v historických a kulturních kontextech.“

Krajem Joachima Barranda. Cesta do pravěku země české, str. 12