Stanice pro handicapované živočichy ve Středočeském kraji

Stanice pro handicapované živočichy ve Středočeském kraji

  • Autor: Středočeský kraj
  • Rok vydání: 2004
  • Vydavatel: Středočeský kraj
  • Popis: sešitová měkká vazba, 210 × 210 mm, 12 stran, vložená mapa

Publikace Stanice pro handicapované živočichy ve Středočeském kraji měla za účel informovat veřejnost, jak postupovat při nálezu zraněného živočicha, a seznámit čtenáře s činností stanic pro handicapované živočichy (záchranných stanic).

Jejich cílem je postarat se o zvířata, která jsou dočasně v důsledku zranění, slabosti, onemocnění nebo jiného handicapu neschopná přežít v přirozeném prostředí, a po vyléčení nebo získání náležité kondice je vypustit zpět do volné přírody. V případě, že již není možné navrátit zraněného živočicha zpět do přírody, jsou mu ve stanici vytvořeny vhodné životní podmínky. U ohrožených druhů se využívají handicapovaní jedinci po zraněních k sestavování chovných párů a odchovaná mláďata se pak vypouštějí do volné přírody.

Převažujícím významem záchranných stanic je však činnost výchovná, která má za cíl poukázat na důsledky civilizačních vlivů na život zvířat. To, že ve stanicích vidí návštěvníci zvířata poškozená kolizemi s elektrickým vedením nebo dopravními prostředky, by mělo motivovat veřejnost k zamyšlení a k ohleduplnějšímu chování k živé přírodě.

Podrobnější informace o záchraně handicapovaných živočichů a aktuální přehled záchranných stanic působících na území Středočeského kraje je k dispozici v sekci Záchrana handicapovaných živočichů.

„Stanice pro handicapované živočichy hrají důležitou roli také v ekologické výchově. Umožňují návštěvníkům, dětem i dospělým, seznámit se z blízka s našimi druhy živočichů. Návštěvníkům se ve stanici dostane odborného výkladu nejen o samotných zvířatech v expozici, ale také o tom, co bylo příčinou jejich zranění nebo jiný handicap způsobilo. Návštěva stanice je vhodnou příležitostí, jak děti i veřejnost upozornit na správné postupy při nálezu zraněného zvířete, nebo jak pomoci ohrožení živočichů předcházet. Kolem stanic vznikají různé zájmové kroužky hlubších zájemců o přírodu, které vychovávají budoucí aktivní ochránce přírody nebo jen lidi se zodpovědným přístupem ke všemu živému.

Stanice pro handicapované živočichy ve Středočeském kraji, str. 10

Dokumenty