Jak se žije ve Středočeském kraji? aneb „Co se na výstavu nevešlo“

Jak se žije ve Středočeském kraji? aneb „Co se na výstavu nevešlo“

  • Autoři: L. Hofman, K. Holendová, H. Humlová, T. Macháček, J. Obermajer, L. Pustinová, J. Stehlík, P. Vaňhát, D. Větrovský, Ž. Prostřední
  • Rok vydání: 2008
  • Vydavatel: Středočeský kraj
  • Popis: sešitová měkká vazba, 210 × 148 mm, 24 stran, fotografie

Středočeský kraj ve spolupráci s NSEV Kladno-Čabárna připravil v roce 2008 populárně-naučnou výstavu Jak se žije ve Středočeském kraji?, jež představovala vybrané okruhy z oblasti ochrany životního prostředí kraje. Výstava byla putovní, postupně se představila na různých místech kraje, především v krajských muzeích, a trvala až do konce roku 2010. Doplňky a komentáře, pro které již na výstavě nezbylo místo, byly pro zájemce zdarma k dispozici ve sborníku Jak se žije ve Středočeském kraji? aneb „Co se na výstavu nevešlo“.

Tichým průvodcem výstavy byl imaginární kosmický návštěvník Životník Prostřední, který při své objevné cestě zabloudil do našeho kraje. Snažil se jej prozkoumat a vyhodnotit s cílem podat zprávu ve své domovině o současném stavu životního prostředí ve středních Čechách a způsobu řešení aktuální i dlouhodobé problematiky veřejnou správou. Tematické tabule, názorné mapy a unikátní model Středočeského kraje doprovázely texty, fotografie, schémata a trojrozměrné předměty (např. autentické modely čistírny odpadních vod, skládky odpadů či pasivního domu, ukázky předmětů vyrobených z recyklovaných odpadů apod.). Expozice koncipovaná pro nejširší veřejnost byla zpestřená o výchovné hry a projekce, které zaujaly i nejmenší návštěvníky.

Sborník obsahoval rozšiřující informace týkající se čištění odpadních vod, zásobování pitnou vodou, povodňového plánu, třídění a skládkování odpadů, emisí a imisí, pasivních domů, územní ochrany přírody a krajiny, sportovního rybářství či zajímavých geologických fenoménů.

„Pasivní dům je budova, která díky své konstrukci zaručuje kvalitní vnitřní prostředí v létě i v zimě bez tradičního otopného a chladicího systému.

Většina současných domů vyzařuje teplo do okolí, ovšem z pasivního domu unikne tak málo tepla, že nepotřebuje běžný systém vytápění. Energie, kterou získá ze slunce, lidí a elektrických spotřebičů, po většinu roku pohodlně vytopí celý dům. Lze toho dosáhnout především výrazným snížením tepelných ztrát domu a efektivním využíváním tepelných zisků. Při použití silné vrstvy tepelné izolace a velmi kvalitních oken se také zvyšuje komfort a tepelná pohoda v místnostech.

Jak se žije ve Středočeském kraji? aneb „Co se na výstavu nevešlo“, str. 15 a 16

Dokumenty