Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina

Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina

Titul Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina vydal Středočeský kraj již v roce 2003. V publikaci je citlivě vyvážena složka obrazová i textová, všímá si nejen živé a neživé přírody středních Čech (geologie, podnebí, vodstvo, květena a vegetace, zvířena), ale i postavení člověka v krajině a hledání genia loci středních Čech. Internetová verze knihy již není dostupná přímo, je však k dispozici alespoň ve webarchivu Národní knihovny ČR.

Textovou část připravil kolektiv přírodovědců a archeologů a elegantně si poradil s problémem, jak pojednat o území, které tvoří širší zázemí hlavního města. Obrazový doprovod knihy kombinuje výborné původní fotografie s historickými snímky. Publikace plní stejně dobře funkci poznávací i reprezentativní, představuje krajinu středních Čech zasvěceně napsanými texty i názornými fotografiemi (fotograf Pavel Mudra si pro tento úkol pořídil rogalo), které vybízejí k návštěvě krajinných pozoruhodností. Středočeský kraj si touto podařenou knihou od počátku nasadil laťku sympaticky vysoko.

„Střední Čechy jsou krajinou pro znalce. Málokterá oblast v Evropě má tak bohatý geologický podklad a z hlavních měst jej nemá vlastně žádné. Jen samotná Praha může bohatstvím a pestrostí své květeny a drobné zvířeny soupeřit s kteroukoli chráněnou krajinnou oblastí, přičemž Středočeský kraj jako celek je daleko předčí. Ve středních Čechách nalezneme většinu přírodních hodnot středoevropského prostoru, ale obvykle jen v ‚malém‘ vydání.

Přírodovědnou osou středních Čech jsou navzájem se dotýkající celky Českého krasu, Brd a Křivoklátska, ale stovky rezervací leží i v ostatních krajinách tohoto regionu. Některé jsou jen pár arů velké – jedna skála nad údolím, jedna zamokřená louka v nedozírných polích, odříznutý říční meandr. A tyto ostrůvky ‚přírody‘ často leží kousek od rušné silnice nebo jsou obklopené neustále vylepšovanými chatami. Středočeská krajina zároveň prošla během posledního století obrovskou urbanizací, industrializací a úpravami pro velkoplošné zemědělství. Mnohé její úseky proto připomínají smetiště, nezřídka se však za posledním skladem či vepřínem skrývá nějaký přírodní div. Středočeská krajina je zvláště v okolí měst souostrovím zázraků utopených v industriální šedi, ale jinde nabývá krajinné monumentality hodné A. Kosárka či J. Mánesa.“

Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina, str. 3

Internetová aplikace

Internetová aplikace

Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina