Krajská komise pro oblast závislostí je poradním orgánem hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové. Byla zřízena Radou kraje dne 3. 12. 2020 Usnesením č. 006-85/2020/RK. Schází se k jednání dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Jednání komise jsou neveřejná.

Při Krajské komisi pro oblast závislostí jsou zřízeny 4 pracovní skupiny

  • Pracovní skupina pro primární prevenci, koordinaci a vzdělávání
  • Pracovní skupina pro harm reduction
  • Pracovní skupina pro léčbu a resocializaci
  • Pracovní skupina pro financování

Seznam členů komise:

Jméno a příjmení Zařazení
Předseda  
Mgr. Filip Gundza KÚSK - vedoucí oddělení prevence kriminality
Místopředseda  
Mgr. Michal Kobzáň KÚSK - krajský protidrogový koordinátor
Členové  
Mgr. Jitka Boučková PMS ČR, Středočeský kraj - probační úředník
Ing. Pavla Hemerková KÚSK - krajská školská koordinátorka prevence
Mgr. Veronika Kučerová KÚSK - Manažerka prevence kriminality
MUDr. Petr Nevšímal Adiktologické centrum, s. r. o. - jednatel
mjr. Mgr. Michal Niedrle Policie ČR - KŘP Středočeského kraje, Odbor obecné kriminality
PhDr. Jana Petráková ZSI Kladno - ředitelka
Mgr. Pavel Plaček, DiS. LSA Partners - generální ředitel
Alena Ratajová, DiS. ORP Hořovice - Koordinátor KPSS, protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality MěÚ Hořovice 
Mgr. Ondřej Sklenář Magdaléna, o. p. s. - ředitel
Mgr. Petr Steklý Prostor Plus, o. p. s. - ředitel
Jakub Šlajs, DiS. KÚSK - vedoucí oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb
Mgr. Gabriela Žočková KÚSK - odborná referentka zdravotní péče