Vzor směrnice pro kyberbezpečnost informačních sítí nemocnic Středočeského kraje.

Dokument popisuje minimální požadavky Středočeského kraje při přístupu a při správě těchto sítí. Směrnice je koncipovaná jako univerzální dokument, který může převzít jakákoliv zdravotnická organizace na území celého Středočeského kraje, případně celé ČR. Dokument je již implementovaný do soustavy Směrnic všech Středočeských nemocnic.

Na uvedeném kontaktu získáte víc informací.  

Jakub Rejzek zk_rejzek@kr-s-cz , místopředseda Komise pro ICT a digitalizaci a člen zastupitelstva

Dokumenty ke stažení