Agregátor obsahu

Zpět Jak využít umělou inteligenci ve veřejné správě a jak s ní bezpečně pracovat? O tom byl seminář práce s AI nástroji pořádaný na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Na rozmach nástrojů umělé inteligence (AI) reaguje i Krajský úřad Středočeského kraje, který v pondělí 9. října uspořádal školení, které se práci s AI věnovalo. Kromě úvodu do jejího fungování, seminář zdůraznil i pravidla pro její bezpečné a etické využití.

Seminář o základech práce s AI organizovalo oddělení digitalizace v rámci cyklu Digitální akademie Středočeského kraje a u zaměstnanců vzbudilo veliký zájem. „Naplněný sál zastupitelstva a další účastníci, kteří se připojili online, svědčí o aktuálnosti tématu. Těší nás, že jako úřad jsme příkladem digitalizace státní správy,“ uvedl Petr Kohout, vedoucí právního oddělení, který seminář vedl, a problematice využití umělé inteligence se intenzivně věnuje.

Seminář byl díky online přenosu dostupný i pro zájemce z ostatních krajských úřadů.

Součástí prezentace byl úvod do teorie fungování umělecké inteligence, zdůrazněna byla rovněž rizika, která se pojí s prací s AI a pravidla, která je bezpodmínečně nutná dodržovat. Účastníci školení získali také povědomí o základním právním rámci souvisejícím s použitím AI pro pracovní účely, ale také na konkrétních příkladech poznali, kde lze využít umělou inteligenci v osobním a pracovním životě.