• 1. Název: Středočeský kraj
 • 3. Organizační struktura
  • 3.a) Seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků)
   Středočeský kraj zřizuje příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, dopravy a školství (viz. bod 3 písm. b) povinně zveřejňovaných údajů), které naleznete na www.kr-stredocesky.cz v části Krajský úřad pod věcně příslušnými odbory.
  • 3.b) Seznam zřizovaných organizací
 • 5. Případné platby lze poukázat: 4440009090/6000 zřízen u PPF banka a.s.
 • 6. IČ 70891095
 • 7. DIČ CZ70891095
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
  • Středočeským krajem dosud nebyly žádné licenční smlouvy uzavřeny.