Cena hejtmanky 2023

Hlasování – Cena veřejnosti 2023

 

Nominujte osobnosti na ocenění Cena hejtmanky 2023. Nominace je možné podat do 15. listopadu 2023 elektronicky ve formuláři zde, případně poštou nebo osobně na podatelnu na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, odbor KHT, Zborovská 11, Praha 5, 150 21. Na obálku napište Cena hejtmanky.
Cena hejtmanky Středočeského kraje je oceněním za vynikající občanské zásluhy o rozvoj Středočeského kraje a hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob. Nominované osobnosti musí být spjaté se Středočeským krajem (buď tím, že se ve Středočeském kraji narodily, žijí zde nebo je s krajem spjato jejich působení, život, dílo nebo činnost). Cenu lze udělit i in memoriam.

Cena hejtmanky je udělována v těchto kategoriích:

  • Hrdinský čin a společenská odpovědnost
  • Kultura
  • Sport
  • Vzdělávání
  • Věda a výzkum
  • Pracovník veřejného sektoru
  • Podnikatel / podnikatelka
  • Cena veřejnosti

O výběru oceněného v prvních sedmi kategoriích rozhoduje na základě nominací hodnoticí komise, o vítězi v poslední kategorii se rozhoduje prostřednictvím hlasování veřejnosti, které proběhne na základě zpracovaných medailonků ze všech řádně zaslaných nominací na Cenu hejtmanky v ostatních kategoriích.


V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail: cenahejtmanky@kr-s.cz

Doplňující informace:
Všechny řádně podané nominace budou předloženy hodnotící komisi, složené mimo jiné ze zástupců klubů jednotlivých stran zastupitelstva Středočeského kraje a dalších přizvaných osobností. Předsedkyní komise je hejtmanka Středočeského kraje. Hodnotící komise vybere osobnosti, jimž bude předána Cena hejtmanky Středočeského kraje 2023. Ze všech řádně zaslaných nominací pak budou mít lidé možnost vybrat vítěze v kategorii Cena veřejnosti, a to prostřednictvím hlasování na webu kraje