Agregátor obsahu

Krajský úřad Středočeského kraje dnes hostil kulatý stůl k tématu regionálního rozvoje, na kterém byly prezentovány výsledky unikátního průzkumu, který se věnuje ...
Kvůli dostavbě jaderných bloků v dukovanské elektrárně dozná středočeská silniční síť několika změn. Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání souhlasili s pořízením 13. aktualizace Zásad...
Slavnostní otevření nové haly si na třetí adventní neděli nenechali ujít ani hejtmanka Petra Pecková a Milan Vácha, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělání a sportu. Tělocvična nabízí...
30. října 2023   Středočeský kraj pomáhá obcím s rozvojem infrastruktury a městské mobility. Zastupitelé schválili žádost obce Veliká Ves o návratnou finanční výpomoc ve...
Radní na svém dnešním zasedání schválili Akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SRK) pro roky 2024–2025. Plán umožňuje úzkou koordinaci rozvojových...
Zastupitelé schválili 60 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 35 milionů korun....
Podpora hospodářského růstu a transformace směrem ke znalostní ekonomice. Takový je cíl Regionální inovační strategie Středočeského kraje, jejíž aktualizaci dnes schválilo...
Středočeské obce, které uspěly v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023, získají finanční dar na propagaci a svůj rozvoj.  Zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili...
Silniční propojení mimoúrovňových křižovatek u Bezděčína a Kosmonos a vodovodní přivaděč Vysoký Chlumec dnes dostaly u krajských zastupitelů zelenou. Schválili vydání 8. a...
Krajští zastupitelé dnes schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 2023 na rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí....
Středočeský kraj finančně podpoří přívozy na Berounce, Vltavě a Labi. O rozdělení dotací dnes rozhodli krajští zastupitelé. Finanční prostředky umožní přívozy dále nejen...
Kdy? 24.5.2023 od 10 hodin Kde? v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v zasedacím místnosti v 1. patře, č. dv. 1088 i ONLINE přes MS TEAMS (...