Potřebuji si vyřídit

Cestovní ruch ve Středočeském kraji

Středočeský kraj na svém území rozvíjí potenciál cestovního ruchu tak, aby se „Střední Čechy“ staly konkurenceschopnou turistickou destinací s nabídkou atraktivních produktů pro domácí a zahraniční návštěvníky. K tomu účelu zřídil Středočeský kraj v roce 2017 Středočeskou centrálu cestovního ruchu, která je držitelem certifikace destinačního managementu Střední Čechy.

Středočeský kraj vytváří stabilní podmínky pro spolupráci všech subjektů cestovního ruchu a systematicky pracuje na zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu. Využívá přitom také blízkost Prahy jako hlavní zdrojové destinace pro Střední Čechy. K rozvoji cestovního ruchu přistupuje jako k významnému hospodářskému odvětví, a proto vyhledává nové strategické produkty s vyšší přidanou hodnotou, které přispívají k jeho udržitelnému rozvoji a prosperitě obyvatel.

Oddělení cestovního ruchu intenzivně spolupracuje s městy, obcemi, profesní a odbornou veřejností, a zástupci dalších zainteresovaných stran v kraji a na úrovni sousedních krajů. Podporuje oblastní a lokální organizace destinačních managementů, podporuje činnost Klubu českých turistů, koordinuje přípravu a realizaci dotačních programů kraje na podporu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji a administruje ve spolupráci s oddělením kultury a oddělením mládeže a sportu individuální dotace na podporu mimořádně významných kulturních, sportovních a společenských akcí.