DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Dopravní obslužnost Středočeského kraje tvoří především páteřní železniční doprava s návazností na regionální autobusovou dopravu.

Organizaci dopravy na území Středočeského kraje je pověřená společnost INTEGROVANÁ DOPRAVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace. Organizace zastupuje a jedná jménem Středočeského kraje ve věcech organizování veřejné dopravy.
Návrhy a připomínky ke změnám jízdních řádů pravidelné autobusové nebo železniční dopravy na území Středočeského kraje mohou občané i organizace uplatnit průběžně u příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje. Kliknutím výše na této stránce na druhou kachličku se zobrazí formulář pro vaše podání. 

Integrace tarifu do společného s hlavním městem Prahou, přináší pro středočeské cestování mnoho výhod. Jízdu na jednu jízdenku po železnici navazující na přestup regionální autobusové dopravy, návaznost dopravních služeb MHD v krajských městech i v Praze, levnější jízdné, užitečné mobilní aplikace. 

Aplikace LÍTAČKA umožnuje moderní způsoby nákupu jízdného a je možné využívat i další benefity této aplikace.

Součástí zajištění dopravní obslužnosti jsou projekty rozvoje parkovišť typu P+R a rozvoj cyklodopravy na území našeho kraje. 

Rozcestník informací přináší mnoho užitečných odkazů, které nespravuje administrátor naších webových stránek, ale jsou součástí spolupráce podávání informací směrem k uživatelům.


 

Plán udržitelné mobility pro město Prahya a Středočeský kraj naleznete na internetové adrese www.poladprahu.cz.

Webová stránka Odboru veřejné mobility zveřejňuje informace, které by mohly být zdrojem informací o svobodném přístupu, informace o probíhajících výběrových řízení zajištění dopravní obslužnosti linkovou autobusovou dopravou od roku 2024, a další informace spojené s veřejnou mobilitou.