Agregátor obsahu

Zpět Radní probrali novinky v projektu Digitální technické mapy

Digitální technická mapa (DTM), jeden z nejdůležitějších IT projektů České republiky, který brzy umožní zrychlení stavební řízení a zjednoduší starostům i občanům zjišťování vedení inženýrských sítí, získává už jasné obrysy. Kraj navíc chystá webinář pro vedení obcí. Radní na svém dnešním zasedání hovořili o dosavadních krocích.

Letos na podzim Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Prahou spustí jedinečný IT projekt Digitální technické mapy (DTM). Jde o nástroj nejen pro starosty obcí, ale i pro občany, kteří si budou moci mnohem rychleji a snáze z domova od svého počítače ověřit, jaké technické sítě vedou v blízkosti jejich parcely. Zjistí, co by mohli ohrozit, nebo naopak jak složité či jednoduché bude připojit se k vodovodu, vodě, plynu anebo k datovým sítím. Města a obce si naopak budou moci, na základě souboru praktických a cenných informací, lépe připravit jednotlivé investiční akce.

„Radu jsem dnes informoval o dosavadních krocích, které jsme doposud provedli. Kromě toho, že s dodavatelem zakázky běží pravidelné kontrolní dny, zhotovitel se předběžně zavázal v termínu do konce dubna zrealizovat zhruba tři čtvrtiny objemu zakázky. Zbývající část se bude realizovat v rámci stávající smlouvy formou objednávek. Také běží proces podepisování smluv s obcemi, které souhlasili s mapováním jejich infrastruktury,“ zmiňuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování několik posledních kroků.  Dále informoval, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v polovině března zaslalo vyhodnocení ankety pro případnou podporu obcím se zájmem o zmapování jejich infrastruktury.

Starostové města a obcí budou mít možnost se s projektem hlouběji seznámit 11. května na webináři.

DTM Středočeského kraje se řadí mezi nejrozsáhlejší projekty, které na kraji běží. Celkové předpokládané prostředky na uskutečnění projektu činí 236 milionu korun (většinu kryje dotace z EU). DTM budou vytvořeny ve všech krajích a dále nad nimi bude vytvořen informační systém Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) zajišťovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK).