Agregátor obsahu

Zpět Stavbě nového gymnázia v Černošicích bude předcházet memorandum o spolupráci mezi krajem a městem

Prvním symbolickým krokem k výstavbě nového gymnázia v Černošicích bude memorandum o vzájemné spolupráci mezi Středočeským krajem a městem Černošice. Projekt musí být podle memoranda dokončen nejpozději do konce roku 2028. Radní dnes návrh memoranda projednali a postoupili ke schválení zastupitelstvu.  

Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci Gymnázia Černošice“ deklaruje vzájemnou spolupráci při realizaci projektu nového gymnázia pro zhruba 400 žáků. Kraj jako investor se zavazuje zajistit z vlastních finančních prostředků výstavbu budovy gymnázia a tělocvičny. Město se zavazuje darovat Středočeskému kraji pozemky a poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci záměru. „ Příprava tak velkého projektu je samozřejmě běh na dlouhou trať. Přesto jde o zásadní počin, který nemá v novodobé historii kraje obdoby. Kompletně nová krajská střední škola na zelené louce se tady totiž nestavěla. Plány počítají v první etapě s 12 kmenovými třídami, po druhé etapě jich bude celkových 16. Až obě strany podepíší memorandum, bude vyhlášena architektonická soutěž, budou vypořádány pozemky a pak budou následovat další přípravné práce. Škola by měla být hotová v horizontu pěti let,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Odhadovanou finanční náročnost projektu bude možné stanovit až na základě návrhu možné podoby gymnázia, která vzejde z architektonické studie. Realizací záměru dojde k navýšení kapacity gymnázií ve Středočeském kraji, konkrétně v okrese Praha – západ, kde je současná kapacita tohoto typu vzdělávání nedostatečná.


foto © Facebook Město Černošice