Agregátor obsahu

Zpět V Mladé Boleslavi vznikne moderní dopravní hřiště s autocvičištěm

V Mladé Boleslavi bude nové multifunkční dopravní cvičiště, které bude sloužit výcviku žadatelů o řidičský průkaz a také jako moderní dětské dopravní hřiště. Vznikne na pozemcích Středočeského kraje, které jsou součástí areálu krajské SOŠ a SOU Mladá Boleslav. Právě tady dnes zástupci subjektů zapojených do projektu podepsali Memorandum o spolupráci. 

 „Středočeský kraj podporuje realizaci nového dopravního hřiště s autocvičištěm, které vznikne díky společnému úsilí mnoha subjektů soukromé i veřejné sféry. Dopravní výchova od útlého věku má obrovský preventivní dopad. Návštěvy dopravního hřiště, kde děti na kolech a koloběžkách získávají základní zkušenosti, jsou výbornou průpravou na ostrý provoz na silnicích. A tady v Mladé Boleslavi se k tomu klasickému dopravnímu hřišti přidá autocvičiště pro uchazeče o řidičský průkaz, což mnoho začínajících řidičů určitě ocení. Středočeský kraj do projektu dává své pozemky, 12 milionů korun na spolufinancování a zavazujeme se k provozování areálu, které bude v režii SOŠ a SOU Mladá Boleslav,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková. 

Do projektu se spolu s krajem zapojí SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Statutární město Mladá Boleslav, Nadační fond Škoda Auto, Platforma VIZE 0 a Asociace autoškol České republiky.  

„Výstavbu unikátního dopravního hřiště kombinovaného s autocvičištěm vnímám jako ojedinělý projekt a současně příklad dobré spolupráce, který může inspirovat jiné kraje. Mladoboleslavská SOŠ a SOU má k dispozici vhodné pozemky, ve svém portfoliu má navíc obory jako Mechanizace a služby, Dopravní prostředky, Mechanik opravář motorových vozidel nebo Autoelektrikář, takže autocvičiště bude využívat pro výuku při získávání řidičského průkazu žáků školy. Hlavním cílem je ale vybudovat moderní areál, který bude sloužit školám a široké veřejnosti pro výuku bezpečného a zodpovědného chování v silničním provozu,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. 

Nové dopravní hřiště s autocvičištěm by mělo být dokončeno v letošním roce. Bude sloužit k výuce dopravní výchovy pro žáky z více než 40 škol Mladoboleslavska, ale také pro veřejnost. Část vybudovaná jako cvičiště pro řidiče má sloužit k výuce a tréninku silničního provozu pro všechny zájemce. Součástí dopravního hřiště pro nejmenší má být i půjčovna kol a koloběžek. V areálu bude zázemí se dvěma učebnami pro různé vzdělávací programy a kurzy. 

Projekt byl akcelerován na základě studie proveditelnosti, kterou objednal Nadační fond Škoda Auto s podporou dalších partnerů. Odhadované náklady na celý projekt jsou zhruba 25 milionů korun. Středočeský kraj uhradí část nákladů na projektovou dokumentaci do výše 50 000 Kč a část projektu v předpokládané výši 12 milionů Kč.