Agregátor obsahu

Zpět Kraj navyšuje podporu projektu POSEZ – Pomoc seniorům a zdravotně postiženým

Středočeští zastupitelé dali zelenou aktualizaci konceptu POSEZ, jehož součástí je i navýšení podpory pro jednotlivá kontaktní místa ve Středočeském kraji na 600 tisíc korun. Celkové náklady v roce 2024 kraj vyčíslil na 3,5 milionu korun.

Středočeský kraj je autorem tohoto úspěšného projektu, který již sedmým rokem přináší pomoc a podporu občanům na území Středočeského kraje. Potřebu aktualizace celého konceptu vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „Věřím, že navržené změny budou mít pozitivní efekt na rozvoj celého projektu POSEZ, který vnímám jako velice užitečný a potřebný. Senioři to v dnešním světě nemají vůbec jednoduché, často neví, kam nebo na koho se mohou obrátit při řešení nejrůznějších situací. Kontaktní místa POSEZ nabízí seniorům nejen prostory pro setkávání, je to také místo, kde mohou získat potřebné informace, kde jim pomohou při jednání s různými institucemi a organizacemi. Taková pomoc je pro seniory, ale také pro osoby se zdravotním postižením velice důležitá. Komunitní aktivity jsou navíc také základním prvkem prevence sociálně patologických jevů, včetně syndromu EAN (*) – syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného seniora. Jsem proto opravdu rád, že se podařilo podpořit navýšení financí pro tento užitečný a potřebný projekt.“ (EAN z angl. „Elder abuse and neglect syndrome“).

Kromě navýšení podpory pro jednotlivá kontaktní místa POSEZ na 600 tisíc korun došlo v rámci aktualizace rovněž ke změně poměru kofinancování z původních 60/40 nově na 70/30, kdy 70 % nákladů hradí v rámci účelové dotace Středočeský kraj a 30 % městský úřad, jako realizátor kontaktního místa v dané lokalitě. V praxi přinesou tyto změny jednak více finančních prostředků na provoz jednotlivých kontaktních míst a sníží také finanční spoluúčast měst jako faktických realizátorů kontaktních míst. Obojí bude mít pozitivní efekt, jak na stávající, tak další potencionální zájemce o projekt POSEZ

POSEZ je registrovanou ochrannou známkou Středočeského kraje. Aktuálně je projekt realizován v celkem 7 lokalitách Středočeského kraje, konkrétně v Benešově, Berouně, Mladé Boleslavi, Novém Strašecí, Poděbradech, Říčanech a Slaném. Za celou existenci projektu POSEZ bylo poskytnuto více jak 70 000 individuálních a komunitních aktivit. Mezi základní aktivity patří informační servis o celém systému sociální péče, konzultace a rozhovory s klienty stejně jako právní nebo psychologické poradenství. Centra nabízejí seniorům též například bezplatný přístup na internet. Velmi oblíbené jsou rovněž nejrůznější osvětové nebo volnočasové aktivity, které jednotlivá kontaktní místa pořádají.