Agregátor obsahu

Zpět Kraj se chce více zapojit do řešení otázek v oblasti transformace energetiky

Středočeský kraj chystá kroky v oblasti transformace energetiky. Radní dnes podpořili návrh uzavřít Memorandum o partnerství a spolupráci v oblasti transformace energetiky a současně vstup kraje do Svazu moderní energetiky. Návrh ještě podléhá schválení zastupitelstvem.

„Považuji za důležité, aby se Středočeský kraj věnoval oblasti transformace energetiky v České republice systematicky. I když existují projekty, jako jsou například vodíkové autobusy nebo energetické úspory v budovách kraje a jeho organizací, systémový přístup k celé problematice bohužel chybí. Proto navrhuji jednak zapojení Středočeského kraje do iniciativy některých krajů a jimi zřízených organizací formou uzavření memoranda, a také zapojení kraje do Svazu moderní energetiky formou členství,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Členský příspěvek pro Středočeský kraj by činil 30 000 korun ročně.

Podpisem memoranda chce kraj přispět a navázat spolupráci v oblasti transformace energetiky a koordinovaném rozvoji obnovitelných zdrojů energie. K tomuto účelu chtějí kraje ustavit Energetickou platformu krajů ČR. Vzájemná spolupráce by měla probíhat například v oblastech posilování energetické soběstačnosti a bezpečnosti krajů, implementace energetického managementu na úrovni krajů s přesahem do měst a obcí, snižování energetické náročnosti municipalit, komunální a komunitní energetiky, rozvoje konceptu SMART Region a SMART City, ale i edukace nebo cirkulární ekonomiky.