Agregátor obsahu

Zpět Kraj chce najít dopravce pro nové, kapacitní vlaky

Středočeský kraj a hl. m. Praha se chystají vypsat výběrové řízení na dopravce ve veřejné drážní dopravě pro elektrické jednotky o kapacitě zhruba 400 cestujících (EMU 400). Nová třicetiletá smlouva by měla začít platit od prosince 2029. Důvodem takto dlouhého kontraktu je předpokládaná, mimořádně vysoká investice do vozového parku ze strany dopravce. Radní vzali na vědomí důvodovou zprávu k zadávacímu řízení a doporučili zastupitelstvu celý záměr schválit.

Středočeský kraj a Hlavní město Praha hledají dopravce pro velkokapacitní vlaky, které by měly vyjet na železniční síť v roce 2029. Jedná se o elektrické jednotky pro zhruba 400 cestujících (EMU 400). Smlouva s novým dopravcem by měla být uzavřena na období třiceti let. Jenom hodnota samotných vozidel, včetně finančních nákladů souvisejících s jejich pořízením, které budou rozloženy po dobu celého období, mezi Středočeský kraj a hlavní město Prahu, je odhadována na 30,7 miliard korun (v nákladech nejsou zahrnuty výdaje na servis a provoz vozidel).

Kraj i Praha krokem reagují na budoucí očekávané zásadní změny v dopravní infrastruktuře. Primárně se jedná o změnu systému napájení na trati Praha – Beroun od prosince 2029, kdy bude technicky znemožněn provoz stávajících, patrových jednotek CityElefant. Dále je počítáno s postupným dokončováním velké modernizace trati mezi Prahou a Kladnem, včetně nové odbočky na Letiště Václava Havla a na počátku 30. let pak i se zásadní modernizací a dostavbou trati mezi Prahou, Milovicemi a Mladou Boleslaví.

Na základě vyhodnocení všech variant formy pořízení vozidel se zástupci kraje a hlavního města dohodli, že vysoutěžený dopravce zajistí provoz novými vlaky, které nejprve pořídí do svého majetku. „Jde o největší soutěž svého druhu v novodobých dějinách naší republiky. Chceme hledat dopravce, který bude provozovat až jedenašedesát jednotek EMU 400, které by v provozu postupně nahrazovaly pomalu dosluhující a méně kapacitní CityElefanty, byť i s těmi se v provozu počítá až do začátku čtyřicátých let. Sedmnáct těchto nejstarších vozidel by však mělo být k prosinci 2029 ze systému zcela vyřazeno,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Středočeský kraj společně s Hlavním městem Prahou kvůli celé věci zahájil předběžné tržní konzultace s dopravci i výrobci vlaků. Kromě toho byla navíc oslovena společnost Transparency International, aby se účastnila a monitorovala průběh realizace nabídkového řízení a potvrdila dodržování zásad transparentnosti při nastavování zadávacích podmínek a finálním výběru dodavatele. Vypsání soutěže na dopravce je naplánováno na konec roku 2024.

Radní na svém dnešním jednání vzali na vědomí důvodovou zprávu k zadávacímu řízení a doporučili zastupitelstvu celý záměr schválit.

Středočeský kraj ve spolupráci s Hlavním městem Prahou představily parametry celé soutěže na nedávném kulatém stolu s novináři. Další podrobnosti najdete na webu bit.ly/3QUzpEU.