Agregátor obsahu

Zpět Nábytková banka chce snížit objem odpadu a zároveň pomoci potřebným

Nábytková banka Středočeského kraje dostane od kraje dotaci ve výši 200 000 korun na první tři měsíce svého provozu. Cílem činnosti Nábytkové banky je prevence vzniku odpadu, snižování množství velkoobjemového odpadu a současně pomoc lidem v nouzi. Žádost o poskytnutí dotace na provoz v období prosinec 2023 až únor 2024 dnes schválili radní.

Máme schválený Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016 – 2025, kde je jedním z cílů předcházení vzniků odpadů. Projekt nově vznikající středočeské nábytkové banky plně naplňuje koncept cirkulární ekonomiky, protože dává druhou šanci nábytku a vybavení do domácnosti, které by jinak skončily jako odpad. Tím se prodlužuje jejich životnost. Kromě toho věci z nábytkové banky poslouží lidem, kteří by si jejich nákup nemohli dovolit,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Nábytkové banky úspěšně fungují již v několika dalších krajích, se kterými ta středočeská navázala spolupráci. Věci jsou získávány od dárců zdarma a následně zdarma poskytovány jako materiální pomoc příjemcům přes partnerské organizace, jako jsou sociální odbory a neziskové organizace. Nejde tedy o sběrný dvůr, pomoc je shromažďována a distribuována na základě e-mailové (info@nbsk.cz) či telefonické dohody a na základě doporučení sociálních organizací.

Budeme rádi, pokud se s námi spojí odbory měst a obcí Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a sociální oblast, poskytovatelé sociálních služeb a NNO, které nás mohou kontaktovat s žádostí o podporu klientů i organizací samotných a především osloví ty, kteří hledají efektivní způsoby, jak podpořit vlastní odpadové hospodářství, uvažují o zřízení re-use centra nebo nábytkové banky, aby společně s námi pracovali na budování komplexního cirkulárního systému a možnosti předcházení vzniku odpadu v rámci Středočeského kraje,“ uvedla předsedkyně spolku Nábytková banka Středočeského kraje Pavla Campodonicová.