Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj spouští velký průzkum, který má zmapovat rozhodování žáků základních škol o volbě střední školy

Středočeský kraj ve spolupráci s Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dnes spouští unikátní dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat rozhodování žáků posledních dvou ročníků základních škol o volbě střední školy, jejich preference a představy o dalším vzdělávání a profesní dráze. Výsledky výzkumu mohou pomoci upravit přijímací řízení a kapacity středních škol tak, aby lépe odpovídaly životním plánům uchazečů o středoškolské vzdělání. Do dotazníkového šetření se na základě výzvy Středočeského kraje zapojí i hlavní město Praha.

„Abychom mohli připravit modernizaci oborové struktury na středních školách zřizovaných krajem, potřebujeme kvalitní a relevantní podklady. Jedním z nich budou výsledky výzkumného šetření, které provede Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Chceme zjistit aktuální zájem žáků osmých a devátých tříd základních škol a jejich preference, stejně tak zjišťujeme názory jejich rodičů. Chceme vědět, kde by žáci chtěli skutečně studovat. O jaký obor by měli zájem na prvním místě, kdyby nemuseli řešit přijímací zkoušky, kdyby nekalkulovali. Současně chceme získat zpětnou vazbu na letošní přijímací zkoušky. Tak velký průzkum na základních školách ještě neproběhl a já děkuji Ústavu výzkumu za to, že ho pro Středočeský kraj a Prahu připravil,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a školství Milan Vácha.

„Připravili jsme anonymní online dotazníky, ve kterých se ptáme na preferované středoškolské obory, rozhodování o volbě střední školy, přípravu na přijímací zkoušky, u žáků 9. ročníků zjišťujeme také úspěšnost v přijímacím řízení. Vyplnění dotazníku pro žáky 9. ročníku trvá přibližně jednu vyučovací hodinu a pro žáky 8. ročníky přibližně 30 minut, a žáci by jej měli ideálně vyplnit ve škole, např. v počítačové učebně, abychom získali odpovědi také od dětí, které mají doma omezený přístup k internetu. I pro nás jde o ojedinělý projekt a věřím, že se do něj zapojí co nejvíce respondentů, aby měla získaná data dostatečnou vypovídací hodnotu,“ uvedl PhDr. David Greger, PhD., ředitel Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty. Přístupové kódy a veškeré informace rodičům rozešlou jednotlivé základní školy.

Středočeský kraj kromě toho připravuje další kroky k modernizaci oborové struktury ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem. „Souběžně se v posledních týdnech setkávám s řediteli středních škol v každém okrese a zjišťuji jejich názor na současný vývoj zájmu, na výsledky přijímacích zkoušek a jejich návrhy na možná budoucí řešení. Výsledky všech těchto kroků by nám měly dát relevantní obraz současné situace a pomohou s dalšími kroky do budoucna,“ uzavřel Milan Vácha.