Dětská a dorostová adiktologie - základní informace

Problematika závislostí u dětí a dospívajících je v současné době v centru pozornosti. Sekce dětské a dorostové adiktologie Společnosti pro návykové nemoci vytvořila pro všechny, kterých se tato problematiky týká,  tzv.   Mapu pomoci – síť odborných služeb v oblasti dětské adiktologie. Jde o informační web, který je zaměřený na síť odborných služeb v oblasti dětské adiktologie. V jednotlivých sekcích webu jsou uvedeny informace a kontakty na jednotlivé odborné služby, které se věnují problematice závislostí u dětských a dospívajících klientů.