Dne 30. 1. 2023 přijalo Zastupitelstvo Středočeského kraje Usnesením č. 023-21/2023/ZK Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje 2023–2025. Cílem schváleného koncepčního dokumentu, který obdobně jako u ostatních krajů, deklaruje podporu osob se zdravotním postižením v oblasti vyrovnávání příležitostí a vychází ze související politiky této podpory na mezinárodní a národní úrovni. Posláním Plánu je naplňovat politiku vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na území Středočeského kraje v konkrétních definovaných oblastech a konkrétními opatřeními. 

Plán zohledňuje specifické potřeby osob se zdravotním postižením, jakožto citlivé skupiny občanů, kteří jsou díky svému zdravotnímu hendikepu specifickým způsobem omezeni v rámci běžného života a potřebují konkrétní, cílenou podporu v nejrůznějších oblastech každodenního života. Realizátorem Plánu je Středočeský kraj, který na jeho vzniku a konkrétní podobě spolupracuje s dalšími partnery. Hlavním partnerem je Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

Garant dokumentu: PhDr. Mgr. Dušan Strakula, tel: 257 280 436, mobilní telefon: 724 323 409, e-mail: strakula@kr-s.cz .