Informace o Portálu OSPOD Středočeského kraje

Portál OSPOD slouží pro účely metodického vedení výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni OÚ ORP Středočeského kraje, odborného poradenství při řešení jednotlivých kauz, předávání informací a následné kontrolní činnosti.

Přístup do portálu mají pouze zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje zařazení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Přístup je zřízen na základě verifikovaného formuláře žádosti o zřízení přístupu.

Veřejnosti poskytne portál informace o kontaktech na jednotlivá pracoviště OSPOD Středočeského kraje včetně aktualit z oblasti SPO dostupné rovněž na webových stránkách kraje. (zde)

Přístup do portálu:  Portál OSPOD Středočeského kraje