INFORMAČNÍ LETÁK

Dokumenty ke stažení

INFORMACE PRO SENIORY

Když potřebujete poradit

Poradenské služby – můžete využít základní sociální poradenství, které vám poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami, nebo odborné poradenství. V tomto případě se jedná např. o poradnu pro osoby se zdravotním postižením, půjčovnu pomůcek nebo poradnu, která se zaměřuje na právní pomoc seniorům.

Tísňová péče – v rámci této služby vám poradí a pomohou v neodkladných případech, jako je náhlé zhoršení zdravotního stavu nebo jiné ohrožení života. Většinou se jedná o telefonickou linku, kterou provozuje policie, nemocnice nebo nějaké zařízení sociálních služeb.

Když chcete zůstat doma

Osobní asistence – bude k vám docházet školený osobní asistent, který vás doprovodí k lékaři, na úřad, pomůže vám pečovat o sebe sama, umožní vám vzdělávat se a rozvíjet.

Pečovatelská služba – pečovatelky/é pomohou s hygienou, úklidem, přivezou oběd. Služba je poskytována ve vymezeném čase. V případě, že potřebujete domácí zdravotní péči (převazy, rehabilitaci, injekce apod.), obraťte se na svého ošetřujícího lékaře.

... a/nebo chcete někam docházíte...

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou důkazem, že i jako senior můžete stále žít aktivně a spokojeně.

Centrum denních služeb – můžete zde pobývat přes den, s pomocí pracovníků se zabývat různými aktivitami, setkávat se s lidmi, ale pomohou vám také s hygienou nebo s vyřizováním osobních záležitostí.

Denní stacionář – pobýváte zde přes den, odpoledne se vracíte domů. Pracovníci vám vedle různých aktivit pomohou s oblékáním, stravováním, pohybem, hygienou i s vyřizováním osobním záležitostí.  Služba je určená lidem, kteří potřebují větší pomoc, než nabízí centrum denních služeb.

Když chcete pobývat v nějakém zařízení...

Odlehčovací služby – Stará se o vás doma blízký člověk, ale po přechodnou dobu o vás nemůže pečovat (např. musí do nemocnice, odjet do lázní, vymalovat byt, chce odjet na dovolenou, na návštěvu apod.). Služba je nejčastěji poskytována jako pobytová, to znamená, že po dojednanou dobu jste v zařízení ubytováni a je o vás všestranně postaráno. Ve chvíli, kdy se o vás zase může starat blízký člověk, vracíte se domů.

Domov pro seniory – Bydlíte zde dlouhodobě a je o vás všestranně postaráno. Dříve se tomuto typu zařízení říkalo domov důchodců.

Domov se zvláštním režimem – Bydlíte zde dlouhodobě a je o vás všestranně postaráno. Služby jsou speciálně přizpůsobeny potřebám lidí s duševními potížemi, Alzheimerovou chorobou apod. )

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – bydlíte doma, ale po ukončení hospitalizace sice už nepotřebujete nemocniční péči, ale vzhledem k vaší situaci se nemůžete vrátit domů (např. potřebujete ještě rekonvalescenci, ale máte bariérový byt, po dobu rekonvalescence potřebujete pomoc, ale nemáte nikoho, kdo by vám pomohl apod.).

Uvedené sociální služby můžete využívat jednotlivě nebo je můžete podle své momentální situace a potřeby kombinovat. Sociální služby můžete využívat i v případě, kdy převážnou část péče o vás zajišťují vaši blízcí. 

Budete za službu platit?

Podle zákona o sociálních službách můžete některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby: sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti máte zaplatit. Pokud budete službu hradit, musí s vámi poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, které s vámi bude poskytovatel uzavírat.

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku jsou různé podle míry pomoci, kterou potřebujete. Potřebné informace zjistíte na krajské pobočce Úřadu práce ČR a kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Než si vyberete nějakou sociální službu, vždy se ujistěte, že je řádně registrována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Poskytovatel služby by Vám měl tuto informaci poskytnout a na požádání sdělit tzv. identifikátor (číslo registrace dané sociální služby). Registr poskytovatelů sociálních služeb najdete na adrese (odkaz)

Jen registrované sociální služby musí splnit řadu zákonných požadavků a podléhají kontrole kvality. Jen na úhradu registrovaných sociálních služeb můžete využít příspěvek na péči.