Financování a plánování

Středočeský kraj zajišťuje financování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Středočeský kraj financuje sociální služby na svém území především prostřednictvím rozdělování dotací na poskytování sociálních služeb v rámci dotačního řízení, které bylo na základě změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  od 1.1.2015 převedeno do působnosti krajů (dříve Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR).

Od roku 2015 přešla celá agenda dotačního řízení z MPSV ČR na kraje, což pro Středočeský kraj znamená, že celé dotační řízení je nyní kompletně v jeho samostatné působnosti, celé jej administruje a rovněž i prostřednictvím Zastupitelstva kraje rozhoduje o konkrétním rozdělení dotací mezi poskytovatele sociálních služeb ve Středočeském kraji. Sociální služby jsou dále Středočeským krajem financovány prostřednictvím programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu, příspěvků zřizovatele a prostřednictvím prostředků ze strukturálních fondů.