Informace

V této sekci najdete popis koordinace aktivit Středočeského kraje k transformaci sociálních služeb pro lidi s postižením. Přehled informací k  projektům zaměřeným na deinstitucionalizaci  včetně přiložených teoretických a metodických dokumentů ke stažení.

Dále zde najdete informace k inspekci kvality poskytování sociálních služeb, její popis a příslušné kontakty MPSV. Své podněty ke kvalitě poskytovaných služeb se obracejte přímo na tuto instituci, nicméně se obvykle můžete rovněž obrátit na pracovníky odboru sociálních věcí Středočeského kraje.