Zájem dítěte a uspokojování jeho potřeb musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí.

Dítě požívá nejvyšší ochrany státu, má přirozené právo na život, jeho zachování a rozvoj.

Dítě má právo na zajištění blaha a podmínek pro svůj harmonický vývoj.           

 
                                                                                 

Úmluva o právech dítěte je zásadním právním kodexem definujícím jednotlivá práva dítěte. (ke stažení zde)