Prevenci krimality řeší Odbor Bezpečnostní ředitel, oddělení prevence kriminality. Více informací zde.