INSPEKCE KVALITY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Od 1. 1. 2015 provádí inspekce dle § 97 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí (ministerstvo) se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení).

Předmětem inspekce je:

  • plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 
  • kvalita poskytovaných sociálních služeb (Standardy kvality sociálních služeb uvedené v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.)

Inspekci provádí inspekční tým, který tvoří nejméně 3 členové, jde-li o inspekci pobytových sociálních služeb; a nejméně 2 členové v ostatních případech. Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem státu zařazeným k výkonu práce v ministerstvu.

Inspekce poskytování sociálních služeb je prováděna v rámci státní kontroly dle ustanovení § 98 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Státní kontrolu a její výkon upravuje zákon č. 255/2012 Sb., kontrole (kontrolní řád).

Kontakty

Mgr. Alena Gebauerová 
metodik sociálních služeb
tel.: 257 280 891
gebauerova@kr-s.cz