Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 021-16/2022/ZK ze dne 30. května 2022  schválilo koncepční materiál Strategie romské integrace ve Středočeském kraji na období 2022 - 2026.

Cílem strategie je vytvořit strategický rámec pro opatření, která povedou ke zlepšení situace romské menšiny na území Středočeského kraje a zvrátí tak negativní trendy ve vývoji sociálního vyloučení Romů. Opatření jsou definována ve stěžejních oblastech vzdělávání, zaměstnanost, bydlení a zdraví. Cílem strategie je tak systematická, kontinuální a přiměřená podpora pozitivního rozvoje romské menšiny, a to jak jednotlivců, tak rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Strategie integrace romské menšiny ve Středočeském kraji je rozdělena do čtyř základních částí. První část je věnována oblasti zaměstnanosti, která ovlivňuje stabilizaci životní situace Romů. Na oblast zaměstnanosti tak navazuje oblast vzdělávání, která je zásadní pro úspěšnost na trhu práce a sociální vzestup romské menšiny. Následuje oblast bydlení a s ní úzce související oblast zdraví, poslední oblastí jsou sociální služby.

Při zpracování strategie bylo čerpáno i z vládních strategií ČR, především ze Strategie romské integrace do roku 2020, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020, Strategie boje sociálního začleňování 2021 – 2030, ale také z Výroční zprávy o stavu romských menšin a analýz sociálně vyloučených lokalit na území Středočeského kraje. Dále byly použity informace získané prostřednictvím městských, obecních a dalších institucí veřejné správy i poskytovatelů sociálních služeb ve zdejších sociálně vyloučených lokalitách a v neposlední řadě byly použity poznatky pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje

Kontakt: Mgr. MPA Koky Cyril, koordinátor pro etnické menšiny, tel. 257 280 640, mobil 606 681 960, e-mail koky@kr-s.cz

Pověřené osoby zabývající se romskou problematikou obcí s rozšířenou působností


Pověřené osoby zabývající se romskou problematikou obcí s rozšířenou působností
 

Obec Pracovník  Kontakt
Benešov Bc. Alena Korešová koresovaa@benesov-city.cz
Beroun Bc. Květa Chramostová osvz2@muberoun.cz
Brandýs nad Labem-Stará Bc. Petra Francová, DiS petra.francova@brandysko.cz
Mladá Boleslav   Šárka Večeřová, DiS., vecerova@mb-net.cz
Čáslav Miloslav Nykodým nykodym@meucaslav.cz
Černošice David Krivačka, DiS. david.krivacka@mestocernosice.cz
Český Brod Bc. Alena Bendová bendova@cesbrod.cz
Dobříš Bc. Iveta Koblová, DiS koblova@mestodobris.cz
Hořovice Lenka Hlávková social3@mesto-horovice.cz 
Kladno Anton Lukáč lukac@mestokladno.cz
Kolín Ing. Štěpánka Janštová stepanka.janstova@mukolin.cz
Kralupy nad Vltavou   Stanislava Valterová stanislava.valterova@mestokralupy.cz
Kutná Hora Bc. Šlesingr Marián, DiS.  slesingr@mu.kutnahora.cz
Lysá nad Labem Alena Uhlířová alena.uhlirova@mestolysa.cz
Mělník   Mgr. Kristina Peláková k.pelakova@melnik.cz 
Mnichovo Hradiště  Bc. Stanislava Picková  stanislava.pickova@mnhradiste.cz
Neratovice  Bc. Eva Jelínková, DiS.  eva.jelinkova@neratovice.cz   
Nymburk Hana Kožuriková   hana.kozurikova@centrum.cz
Poděbrady Mgr. Monika Poláková polakova@mesto-podebrady.cz 
Příbram PhDr. Bc. Klára Vondrušková klara.vondruskova@pribram-city.cz
Rakovník Mgr. Eliška Pidrmanová   epidrmanova@murako.cz 
Říčany Mgr. Blanka Spolková    blanka.spolkova@ricany.cz
Sedlčany Bc. Jana Vaverková  vaverkova@mesto-sedlcany.cz 
Slaný Monika Horová, DiS.    horova@meuslany.cz 
Vlašim Bc. Věra Filipová    vera.filipova@mesto-vlasim.cz
Votice Mgr. Pavla Pejchlová pavla.pejchlova@votice.cz

 

PARTNERSKÉ ORGANIZACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

 

Přehled služeb a dalších sociálních programů a aktivit v kraji
 

Poskytovatel Působnost (tj. kde je poskytována) Registrace soc. služeb (ano/ne) Druh služby/aktivity
Farní charita Kralupy nad Vltavou Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou Ano azylové domy, sociální rehabilitace
Centrum sociálních služeb  Nám. B. Hrozného 1743/29, 289 22 Lysá nad Labem Ano azylové domy, odborné sociální poradenství, krizová pomoc
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy Kouřimská 15, 280 02 Kolín I Ano sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Oblastní charita Kutná Hora Havířská 403/3, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město Ano sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi, terénní programy
LUMA MB, z. s. Erbenova 790, 293 01 Mladá Boleslav II Ano odborné sociální poradenství, terénní programy
Farní charita Beroun Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 1 Ano nízkoprahová denní centra
Středisko ROSA, z.s. Římská 2846, Kladno, 272 04 Kladno 4 Ano sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Prostor plus o.p.s. Na Pustině 1068, Kolín II, 280 02 Kolín 2 Ano terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Proxima Sociale o.p.s Havlíčkova 787/45, 293 01 Mladá Boleslav Ano nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Romské sdružení občanského porozumění Jurije Gagarina 1979, 288 02 Nymburk Ano sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství, terénní programy
Farní charita Příbram náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram I Ano sociální rehabilitace
LECCOS, z.s. m. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod Ano sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Město Mělník náměstí Míru 1/1, Mělník, 276 01 Mělník 1 Ano odborné sociální poradenství
Romodrom o.p.s. Na Březince 14, 150 00 Praha 5, Praha, Slaný, Nymburk Ano terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace