Leccos - základní informace

Posláním organizace je pomoc a podpora rodin s dětmi a mládeží v Českém Brodě a okolí. Organizace vytváří programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozuje široké spektrum sociálních služeb a pořádá nejrůznější akce, besedy a semináře pro širokou veřejnost.

Programy pro děti a mládež

Nízkoprahový klub Zvonice nabízí dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let z Českého Brodu a okolí, kteří nemohou, nechtějí nebo neumí využívat jiné aktivity, program služeb, zaměřený na volný čas, vzdělávání a poradenství ve vztazích a jiných osobních záležitostech.

Terénní služba pro děti a mládež do 20 let je anonymní službou, díky které se může jakékoli dítě nebo dospívající obrátit na pracovníky programu. Službu je provozována v Chrášťanech a Poříčanech.

Vzdělávací a preventivní programy

Posláním programů primární prevence je zvýšit povědomí a porozumění dětí na druhém stupni ZŠ o negativních jevech, které se mohou objevovat v jejich současném i budoucím životě.

Organizace každým rokem zajišťuje několik druhů táborů – Příměstský tábor Leccos, Letní tábor a zimní tábor.

Programy pro rodiny s dětmi

Rodinné centrum Kostička poskytuje sociální služby a poradenství rodinám s dětmi. Nabízí prostor pro společné trávení času rodičů s dětmi, volnočasové kroužky pro děti. Programy rodinného centra jsou určeny pro děti do 15 let.

Základní sociální poradenství při řešení různých životních situací nabízí poradna pro rodiny, která funguje každé pondělí a středu.

Organizace spolupracuje s OSPOD Český Brod na zlepšení životní situace v rodinách a při řešení těžkých životních situací. Terénní prací v rodinách nabízí podporu, poradenství a pomoc.

Další informace o poskytovaných službách na: http://leccos.cz/