Magdaléna, o.p.s. - základní informace

Posláním organizace je poskytování uceleného systému zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislosti. Organizace působí v Praze a Středočeském kraji a provozuje síť strukturovaných a funkčně provázaných programů.

Programy pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (MeziČas) je klub určený pro děti a mládež z Benešovska, který vedou odborníci z oblasti prevence psychologie a sociální práce. Klub podporuje trávení volného času, poskytuje poradenství, podporu a další služby.

Vzdělávací a preventivní programy

Preventivní programy a adaptační kurzy jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Snahou přímé práce se žáky je předcházení vzniku rizikového chování a minimalizování jeho důsledků formou zážitkové pedagogiky.

Organizace provádí odbornou průpravu pedagogů a jejich vzdělávání se zaměřením na efektivní primární prevenci a její využití

Preventivní servis umožňuje pomoc škole v oblasti poradenství a metodického vedení při rámcových vzdělávacích programech, problematice šikany apod.

Další informace o poskytovaných službách na: http://www.magdalena-ops.eu/cz/